Om Dizza Alkohol

Skolårets mest kreativa anti-alkohol kampanj med över 75 000 kronor i prispotten – gör ett aktivt ställningstagande mot tidig alkoholdebut 2014/2015. Om Dizza Alkohol-kampanjen är en rikstävling för alla elever i årskurs 7 – 9 i syfte att motverka en tidig alkoholdebut. Konceptet är ungdom till ungdom. Vi välkomnar alla elever i grundskolans senare del att delta i årets mest kreativa anti-alkohol kampanj. Här skapar ni själva argumenten för varför ni vill senarelägga alkoholdebuten.

Filma eget material om Dizza Alkohol-kampanjen

Ni får fritt formulera era tankar i egenproducerat filmmaterial kring alkohol och alkoholmissbruk. Genom att ni själva står i centrum utvecklar ni den bästa arenan för att stå emot de frestelser ni ofta möter i yngre tonåren. Ni skapar själva argumenten utifrån era egna perspektiv för varför ni vill motverka en negativ ungdomskultur. Detta gör ni bättre än någon annan expert på området!Dizza Alkohol

Ni tävlar genom er projektgrupp genom att presentera era filmer offentligt på kampanjens hemsida. Projektarbetet som går ut på att redovisa ett aktivt ställningstagande mot tidig alkoholdebut är av ämnesöverskridande karaktär: obligatoriska, naturorienterade eller samhällsorienterade ämnen kan alltså användas flexibelt efter önskemål.

Upplägget möjliggör för hela skolklassen att delta och kan även vara en bra samarbetsövning i visualisering, presentationsteknik och socialt ansvarstagande. För mer information se under rubrik Tävla.

Ungdomars alltför tidiga alkoholdebut är en gemensam angelägenhet, inte minst med tanke på att alkoholbruk i unga år kan vara en inkörsport till marginalisering och utanförskap. Forskargruppen vid Örebro universitet visar att för varje år alkoholdebuten skjuts upp under de tidiga tonåren minskar risken för framtida alkoholrelaterade problem med 14 procent. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att ungdomarna integreras i de projekt som bedrivs och att förutsättningar skapas för att bjuda in dem till ett mer konkret deltagande. Dizza Alkohol utgår från elevernas egna erfarenheter och tankar.

Konceptet Dizza initierades av SAM BA – samarbete för barnen och Sizer AB 2008. Dizza Alkohol drivs i samverkan med Norrörns högskola och stöds av Folkpälsmyndigheten.

Dizza Alkohol – Spela Casino utan Licens

Istället för att dricka alkohol var och varannan helg som skadar så väl lever som relationer så är det ett bra tillfälle att hitta någon annan hobby. Något som växt lavinartat i Sverige är att spela på nya casino utan svensk licens. Efter Sverige spelreglering trädde i kraft 2019 så har det poppat upp en herrans massa online casinon där krav på licens inte behövs. Vilket medför mer generösa erbjudanden till oss spelare då casinon likt dessa kan erbjuda extremt höga casino bonusar till spelarnas stora glädje. 

Missa inte vår artikel om online casinon.